Press Release, Tin tức

Hội thảo Liêm chính Học thuật Lần 3

image_pdfimage_print

Liêm chính học thuật: Giá trị cốt lõi đảm bảo sự trong sạch và vững mạnh của một nền giáo dục

Tiếp theo những nỗ lực thúc đẩy liêm chính học thuật trong những năm qua (Hợp tác với Đại học Hoa sen (2015)Hợp tác với Đại học Hàng Hải  (2016)), Hướng tới Minh Bạch (TT) rất vinh dự được tiếp tục thảo luận về chủ đề quan trọng này ở Việt Nam.

Ngày 11/12/2017, với sự hỗ trợ của Tổ chức Hướng tới Minh Bạch (TT), Trường Đại học Ngoại Thương phối hợp với Viện Chính sách công và Pháp luật, thuộc Liên hiệp các Tổ chức Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam- (VUSTA) đã tổ chức thành công hội thảo khoa học với chủ đề “Liêm chính học thuật: Các tiêu chuẩn và biện pháp bảo đảm”.  Hội thảo được các chuyên gia trong ngành đánh giá là một sự kiện có ý nghĩa cả về mặt học thuật và về mặt thực tiễn khi liêm chính học thuật là vấn đề có ý nghĩa sống còn với sự tồn tại và phát triển của cộng đồng học thuật nói chung, của các cơ sở nghiên cứu, giáo dục nói riêng của Việt Nam.

Hướng tới Minh Bạch tin tưởng rằng Liêm chính học thuật là giá trị cốt lõi đảm bảo sự trong sạch và vững mạnh của một nền giáo dục. “Báo cáo Toàn cầu về Tham nhũng: Giáo dục” của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế xuất bản năm 2013 cũng chỉ ra rằng thúc đẩy liêm chính trong học thuật là một công cụ hiệu quả cho công cuộc phòng chống tham nhũng trong giáo dục. Qua Hội thảo này, Hướng Tới Minh Bạch hy vọng rằng những trao đổi về liêm chính học thuật tại sự kiện sẽ tiếp tục thu hút được sự quan tâm sâu sắc và rộng lớn hơn nhằm đưa ra các biện pháp tăng cường Liêm chính học thuật tại các cơ sở giáo dục và các trường đại học công khác ở Việt Nam.