Liên hệ với TT theo địa chỉ:

Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT)

Cơ quan đầu mối quốc gia của Minh bạch Quốc tế(TI) tại Việt Nam

Tầng 4, số 46 phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: +84-24-37153532

Fax: +84-24-37153443

Email: info@towardstransparency.org

Website: www.towardstransparency.org

Liên hệ báo chí:

Nguyễn Mạnh Chính

Email: chinhnguyen@towardstransparency.org

Nhắn tin trực tiếp cho TT:

Facebook