Chương trình Thủ lĩnh trẻ liêm chính – YIC

Lan toả, truyền cảm hứng thực hành liêm chính trong thanh niên

YIC 2021: GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG
YIC 2021: GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG

YIC bắt đầu các hành động hướng đến mục tiêu lan tỏa kiến thức, truyền cảm hứng thực hành liêm chính cho thanh niên

TÌM KIẾM THỦ LĨNH TRẺ LIÊM CHÍNH 2021
TÌM KIẾM THỦ LĨNH TRẺ LIÊM CHÍNH 2021

Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) đang tìm kiếm những Thủ lĩnh trẻ Liêm chính