Công cụ phòng ngừa tham nhũng

Các cuộc thảo luận về phòng, chống tham nhũng (PCTN) ở Việt Nam đang chuyển dần mối quan tâm từ Tham nhũng là gì sang làm thế nào để phòng, chống tham nhũng.

Để đáp lại mối quan tâm ngày càng lớn của các cơ quan Chính phủ cũng như các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực PCTN, TT đã và đang giới thiệu các sáng kiến PCTN cũng như vận dụng kinh nghiệm đa dạng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam.

Sổ tay pháp luật về An ninh mạng: Tài liệu tham khảo cho báo chí

Tài liệu này được soạn thảo nhằm gii thiệu cho các Phóng viên, Nhà báo nhng vấn đề pháp lý trọng tâm nhất cần lưu ý trong tiến trình tác nghiệp trên không gian mạng, nhng gi ý về mặt thc hành tác nghiệp nhằm hạn chế các rủi ro pháp lý.

Tài liệu đề cập (4) nhóm vấn đề pháp lý mà Nhà báo thường gặp; và thảo luận về cách thức tuân thủ các quy định này thông qua các ví dụ, câu chuyện cụ thể. Tài liệu cũng thảo luận các chuẩn mực pháp lý và đạo lý khi đưa các thông tin trên báo chí và mạng xã hội về những vấn đề nằm ở lằn ranh và khó có thể minh định chính xác nhưng lại đòi hỏi nhà báo hành xử nghiêm cẩn và có trách nhiệm.

Tải tài liệu Tiếng Việt

Sổ tay phóng viên: Hướng dẫn cách tiếp cận thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin 2016

Cuốn sổ tay này được Tổ chức Hướng tới Minh bạch phối hợp với Trung tâm Luật và Dân chủ  có trụ sở tại Canada (www.law-democracy.org) biên soạn với mục tiêu góp phần vào các nỗ lực nâng cao nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân nói chung và các nhà báo nói riêng theo Luật Tiếp cận thông tin ở Việt Nam.

Cuốn sổ tay có thể được sử dụng như một tài liệu tham khảo độc lập cho những ai quan tâm tìm hiểu sâu hơn về quyền tiếp cận thông tin đồng thời có thể làm cơ sở cho một chương trình đào tạo về tiếp cận thông tin cho các nhà báo. Vì lẽ đó, chúng tôi mong muốn tài liệu này sẽ được phổ biến rộng rãi tới nhiều nhà báo ở Việt Nam.

Tải tài liệu Tiếng Việt


Báo cáo nghiên cứu: Thực tiễn thực thi quyền tiếp cận thông tin của báo chí trong phòng chống tham nhũng tại Việt Nam

Nghiên cứu này nhằm đánh giá việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin (TCTT) của báo chí nói chung và việc TCTT của các nhà báo điều tra chống tham nhũng nói riêng, trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp thúc đẩy quyền TCTT của báo chí. Nghiên cứu cũng nhằm góp phần bổ sung kiến thức, kỹ năng về TCTT cho các nhà báo điều tra cũng như phục vụ việc xây dựng tài liệu cho các khóa tập huấn sau này.

Nghiên cứu này được thực hiện trong thời gian ba tháng (9-11/2019) với sự hợp tác của các tác giả và nhóm tác giả trong 11 vụ việc nổi bật được báo chí điều tra trong giai đoạn 2009-2019; nghiên cứu cũng nhận được sự tham gia đóng góp ý kiến của 1.256 người phát ngôn, cán bộ lãnh đạo của cơ quan nhà nước và 542 nhà báo ở cả ba miền thông qua việc trả lời câu hỏi khảo sát của nhóm nghiên cứu.

Tải tài liệu Tiếng Việt

Thi hành luật tiếp cận thông tinKinh nghiệm quốc tế và Phương pháp đánh giá

Tài liệu này tóm lược một số thách thức, bài học kinh nghiệm và thực tiễn thi hành luật tiếp cận thông tin trên thế giới. Tài liệu xem xét các kinh nghiệm quốc tế trong bối cảnh Việt Nam đang thi hành Luật Tiếp cận thông tin (Luật TCTT), trên cơ sở đó đưa ra một số khuyến nghị để Việt Nam có thể giải quyết những khó khăn, thách thức và tận dụng những cơ hội có thể nảy sinh trong quá trình thực hiện Luật.

Tài liệu này do Trung tâm Pháp Luật và Dân chủ (CLD) phối hợp với tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) biên soạn, với sự hỗ trợ tài chính của Bộ Ngoại giao Đức.

Tải tài liệu Tiếng Việt

Nhận diện và biện pháp phòng, chống lũng đoạn nhà nước

Bài viết phân tích khái niệm, nội hàm, các hình thức biểu hiện, mối liên hệ với kinh tế tư nhân và các biện pháp phòng, chống lũng đoạn nhà nước (“state capture”), liên hệ với tình hình thực tiễn ở nước ta, khẳng định sự cần thiết phải nghiên cứu và tiến hành các biện pháp phòng, chống state capture ở nước ta. Theo tác giả, việc phòng, chống “state capture” chính là nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả và đúng đắn đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển kinh tế tư nhân, thông qua việc tạo môi trường cho sự phát triển của kinh tế tư nhân một cách bền vững và lành mạnh.

Bài viết do TT đồng sáng tác được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp của Viện Nghiên Cứu Lập Pháp Thuộc Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội.

Tải bài báo Tiếng Việt

Bảo vệ người tố cáo tham nhũng

Cuốn sách tham khảo Giải pháp thay thế sự im lặng – Bảo vệ người tố cáo ở 10 quốc gia Châu Âu là tài liệu được xây dựng dựa trên các kết quả nghiên cứu chuyên sâu và toàn diện do tổ chức TI tiến hành từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2009 tại 10 nước Châu Âu, trong khuôn khổ một dự án được Ủy ban Châu Âu tài trợ nhằm góp phần xây dựng hành lang pháp lý hiệu quả cho hoạt động tố cáo và bảo vệ người tố cáo ở Châu Âu.

Để tố cáo thực sự phát huy được vai trò ngăn ngừa và phát hiện những hành vi vi phạm nói chung và tham nhũng nói riêng, người tố cáo thực sự cần được động viên, khuyến khích, được lắng nghe, được bảo vệ, từ đó có đủ niềm tin khi lên tiếng vạch trần các hành vi tham nhũng và tiêu cực.

Năm 2011, trước thềm kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII, TT đã tổ chức biên dịch, hiệu đính và phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách này nhằm cung cấp tài liệu tham khảo có giá trị cho các nhà lập pháp cũng như hoạch định chính sách tại Việt Nam trong việc xây dựng các quy định pháp luật và cơ chế phù hợp, hiệu quả để bảo vệ người tố cáo.

Giá trị và tầm quan trọng của việc tố cáo trong công cuộc chống tham nhũng ngày càng được công nhận nhiều hơn. Các công ước quốc tế yêu cầu các quốc gia tham gia ký kết phải cam kết thực thi các quy định pháp lý phù hợp và hơn bao giờ hết, các doanh nghiệp, các cơ quan công quyền và tổ chức phi lợi nhuận đang nỗ lực thiết lập các cơ chế tố cáo nhằm quản lý rủi ro một cách hiệu quả và tạo ra môi trường làm việc an toàn và có trách nhiệm.

Khuôn khổ pháp lý đóng vai trò thiết yếu trong việc hỗ trợ các nỗ lực trên: chúng đảm bảo rằng người tố cáo được bảo vệ đầy đủ và vụ việc mà họ tiết lộ được theo dõi thông qua các hoạt động độc lập và phù hợp. Để góp phần xây dựng các khuôn khổ pháp lý hiệu quả cho hoạt động tố cáo và cơ chế bảo vệ người tố cáo trong Liên minh Châu Âu, tài liệu này sẽ đánh giá các quy định pháp lý, chính sách và thông lệ tố cáo tham nhũng ở 10 quốc gia Châu Âu, gồm có Bungari, Cộng hòa Séc, Extônia, Hunggari, Ailen, Italia, Látvia, Lítva, Rumani và Xlôvakia. Tài liệu xác định các điểm yếu, cơ hội và điểm bắt đầu cho việc thiết lập các cơ chế tố cáo mạnh mẽ và hiệu quả hơn tại các quốc gia nói trên.

Tải báo cáo đầy đủ Tiếng Việt

Đo lường, đánh giá tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng

Ngày 23 tháng 6 năm 2010, Văn phòng Ban chỉ đạo TW về Phòng chống tham nhũng (OSCAC) đã mời đại diện TI tham gia và trình bày tại một hội thảo quốc tế, giới thiệu kinh nghiệm và các công cụ của TI về chủ đề này.

Giáo dục phòng, chống tham nhũng