Phương pháp nghiên cứu & làm việc

Bằng phương pháp tiếp cận mang tính xây dựng và phản biện, TT góp phần nâng cao nhận thức cho các đối tượng khác nhau về tác hại của tham nhũng thông qua các hoạt động nghiên cứu đa dạng. Bên cạnh đó, TT cũng đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và liêm chính bằng cách tập trung trọng yếu vào việc gia tăng tiếng nói và sự tham gia của đông đảo xã hội hơn vào nỗ lực phòng, chống tham nhũng. Được củng cố vững chắc bởi các bằng chứng đưa ra từ các nghiên cứu chất lượng cao cùng các công cụ và thực tiễn được quốc tế công nhận, TT đã cố gắng chuyển hoá các nguồn lực này cho phù hợp với bối cảnh và chiến lược phòng, chống tham nhũng quốc gia của Việt Nam. Chúng tôi đưa ra các lý luận xác đáng dựa trên các nghiên cứu và bằng chứng chắc chắn, và đạt được sự thay đổi nhờ nhấn mạnh vì sao diệt trừ tham nhũng lại tốt cho cá nhân, doanh nghiệp, nhà nước và xã hội.

 

Một mình Hướng tới Minh bạch không thể đẩy lùi được tham nhũng. Bởi vậy, TT thực hiện các hoạt động của mình thông qua đối tác và hợp tác với nhiều bên khác nhau, từ các cơ quan nhà nước, đến xã hội dân sự; từ giới trẻ đến cộng đồng doanh nghiệp cũng như giới truyền thông, những người vốn đã sẵn có ý chí và năng lực ngăn chặn nạn tham nhũng.