PHÁP LUẬT VÀ THỰC THI

Kể từ khi thành lập, việc hỗ trợ hoàn thiện khung khổ pháp luật và đảm bảo sự thực thi hiệu quả các quy định về phòng, chống tham nhũng (PCTN) luôn là một ưu tiên hàng đầu của TT. Cho đến nay, TT đã đạt được những kết quả nhất định như sau:

  • Từ năm 2009, TI và TT đã thực hiện các nghiên cứu định tính và định lượng nhằm xây dựng bằng chứng về vấn đề tham nhũng và PCTN ở Việt Nam, ví dụ: Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI), Phong vũ biểu tham nhũng toàn cầu (GCB). Những nghiên cứu này được coi là nguồn tư liệu tham khảo hữu ích cho các cơ quan chức năng trong quá trình đánh giá công tác PCTN tại Việt Nam.
  • Thực hiện Báo cáo khảo sát hỗ trợ Chính phủ đánh giá thực thi Công ước của Liên hiệp quốc về Chống tham nhũng (UNCAC) ở Việt Nam năm 2011. Đây là một trong những hoạt động của TT nhằm nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia rộng rãi hơn của xã hội hỗ trợ những nỗ lực thực thi UNCAC của Chính phủ Việt Nam. TT có tên trên website của Liên minh UNCAC (UNCAC Coaliation) như một trong các tổ chức hoạt động chống tham nhũng tại Đông Nam Á.
  • Đóng góp kiến nghị, đề xuất hoàn thiện khung pháp luật về PCTN, điển hình là: Luật PCTN (sửa đổi) năm 2018, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và các văn bản hướng dẫn thi hành.


LIÊM CHÍNH DOANH NGHIỆP

TT đã nâng cao quan tâm, nhận thức và cam kết của các doanh nghiệp trong việc giải quyết các rủi ro tham nhũng thông qua những thành công sau:

  • Chúng tôi đã hỗ trợ việc chia sẻ kinh nghiệm thành công của Khu công nghệ cao Sài Gòn đến hai khu công nghệ cao quốc gia khác, do đó thúc đẩy kinh doanh liêm chính thông qua hành động tập thể trên quy mô rộng lớn hơn;
  • Chúng tôi đã đào tạo cho 30 doanh nghiệp Việt Nam về cách giảm thiểu rủi ro tham nhũng;
  • Chúng tôi đã hoàn thành một số nghiên cứu để nâng cao nhận thức về rủi ro tham nhũng mà các công ty phải đối mặt, trên cơ sở đó kiến nghị việc áp dụng các biện pháp phòng chống tham nhũng phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế;
  • Chúng tôi đã thành công trong việc thực hiện loạt “Báo cáo Đánh giá thực tiễn công bố thông tin của Doanh nghiệp” (TRAC) tại Việt Nam để đánh giá việc công bố thông tin của các doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam với mục đích tạo động lực minh bạch hoá thông tin cho các doanh nghiệp được đánh giá.

 

LIÊM CHÍNH THANH NIÊN

Trong những năm gần đây, một trong những hoạt động liêm chính thanh niên nổi bật mà TT đang thực hiện là khoá học Vườn ươm Liêm chính (Tên tiếng anh: Vietnam Integrity School – VIS)

Năm 2017 đánh dấu sự ra đời của khóa học Vườn ươm Liêm chính. Mục tiêu của khóa học nhằm tạo nên một không gian cho các bạn trẻ trên khắp cả nước trong độ tuổi từ 18 đến 30 được tham gia học tập, thấu hiểu, vận dụng và thúc đẩy giá trị Liêm Chính thông qua việc phát triển các ý tưởng và dự án của họ. Chương trình được tài trợ bởi đại sứ quán Ireland trong giai đoạn 2018-2021.

Hai khóa học Liêm chính đầu tiên của VIS quy tụ 86 bạn sinh viên đến từ nhiều ngành nghề trong xã hội và từ nhiều vùng miền khác nhau. Xuyên suốt khóa học, các bạn trẻ được tiếp cận 10 bài giảng khác nhau của các chuyên gia đến từ nhiều tổ chức trong nước và quốc tế trong lĩnh vực chống tham nhũng.

Các bạn sinh viên được khuyến khích phát triển các dự án của mình để thúc đẩy liêm chính trong cộng đồng. Những dự án này bao gồm tổ chức các khoá mini-VIS ở các cộng đồng địa phương; dự án “Liêm chính trong giao thông” nhằm giảm thiểu tham nhũng trong cảnh sát giao thông; dự án thúc đẩy liêm chính cho học sinh tiểu học; và tổ chức các buổi trò chuyện chủ đề về liêm chính.

VIS là một khoá học mới nhưng đang nhận được sự quan tâm chú ý của cộng đồng, đặc biệt là các bạn thanh niên. Các bạn trẻ Việt Nam sử dụng mạng xã hội Facebook như nền tảng tương tác trong cộng đồng mình & chia sẻ thông tin chính. Thông báo đầu tiên về VIS trên trang Facebook của tổ chức Hướng tới Minh Bạch (TT- Towards Transparency) đã nhận được hơn 12.000 lượt xem.

Lân Nguyễn, học viên đến từ một ngôi làng nhỏ ở vùng núi phía bắc Việt Nam, chia sẻ rằng VIS đã thay đổi cuộc sống của mình vì sau khoá học, bạn đã có thể hiểu rõ hơn về giá trị liêm chính trong cuộc sống “Tôi rất thích các cuộc thảo luận về sự liêm chính và giáo dục,” – Lân chia sẻ – “VIS đã giúp tôi nhận ra rằng trong nhiều trường hợp, tôi đã có hành vi không liêm chính ở trường học. Các bài giảng đã giúp tôi thay đổi bản thân về cách tôi học và làm bài kiểm tra. Nó cũng khuyến khích tôi  tham gia thúc đẩy sự liêm chính nhiều hơn nữa trong lĩnh vực giáo dục của Việt Nam.”

VIS đã gặt hái được nhiều thành công nhưng có thể nhận thấy rằng, việc thu hút các bạn trẻ trong lĩnh vực chống tham nhũng ở Việt Nam đang gặp những thách thức nhất định. Sau khóa học, những dự án và bước đi tiếp theo của thanh niên Việt Nam cần phải được cổ vũ và nuôi dưỡng.