Trong những năm qua, môi trường cho các hoạt động phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam đang có nhiều chuyển biến rõ rệt. Tham nhũng dần trở thành từ khóa ít nhạy cảm hơn và được thảo luận trên nhiều diễn đàn với sự tham gia của các bên liên quan đến từ khu vực công, doanh nghiệp, xã hội dân sự và trường học.

Tuy nhiên, gắn kết sự tham gia của thanh niên – một nửa dân số Việt Nam, đồng thời là nhân tố quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng vào những hoạt động cùng chủ đề thông qua thực hành tính liêm chính vẫn còn nhiều thách thức. Theo Khảo sát Liêm chính trong thanh niên Việt Nam 2014 (YIS 2014), khoảng 85% người trẻ coi việc thiếu trung thực gây nguy hại cho đất nước, gia đình và bản thân. 87% số người được hỏi tin rằng họ có vai trò trong phòng, chống tham nhũng. Mặc dù vậy, khảo sát cũng chỉ ra rằng vẫn còn khoảng cách về kiến thức trong thanh niên Việt Nam khi mà 74% thanh niên không có hoặc có rất ít kiến thức về phòng, chống tham nhũng và các quy định của pháp luật về đảm bảo liêm chính. Trong đó, chỉ có 18% thanh niên cho biết đã được giáo dục về phòng, chống tham nhũng thông qua Đề án 137 của Chính phủ chính thức đưa giáo dục về Phòng, chống tham nhũng vào nhà trường từ năm 2009.

TT tin rằng giáo dục là một trong những biện pháp cốt lõi để nâng cao ý thức trách nhiệm của các bạn trẻ. Một khi hiểu được tác hại của tham nhũng và nhận ra tầm quan trọng của liêm chính như một rào cản đối với tham nhũng, thanh niên sẽ chủ động hơn trong việc thách thức những vấn đề gây hại cho cộng đồng và lan tỏa, thực hành những gía trị tốt. Vì vậy, liêm chính thanh niên là một trong bốn mảng hoạt động chính của chúng tôi. TT tập trung vận động chính sách, hỗ trợ và thúc đẩy quá trình tạo ra một môi trường thuận lợi hơn để thanh niên có thể lựa chọn liêm chính và tham gia phòng, chống tham nhũng. Chúng tôi sẽ tập trung vào đối tượng sinh viên đại học và thanh niên mới vào nghề – những người chủ tương lai của đất nước, để đảm bảo rằng họ có đủ động lực và năng lực để lựa chọn liêm chính và nói không với tham nhũng.

Hoạt động tiêu biểu của TT ở lĩnh vực này:

Tăng cường nhận thức trong thanh niên về tham nhũng và phòng, chống tham nhũng:

  • Tổ chức khoá học Vườn ươm Liêm chính – Vietnam Integrity School (VIS) từ năm 2017
  • Hợp tác với Đại học Hoa Sen và Câu lạc bộ FACE – “Vì một nền giáo dục sạch” trong việc thúc đẩy liêm chính học thuật và minh bạch trong công tác quản lý giáo dục.
  • Hợp tác với CECODES và Live & Learn thực hiện Khảo sát Liêm chính trong thanh niên Việt Nam trong năm 2011 và 2014 nhằm tìm hiểu về mức độ hiểu biết, trải nghiệm và hành vi của thanh niên trong các vấn đề liên quan tới liêm chính.

Hỗ trợ thanh niên thực hành liêm chính

  • Hợp tác với Học viện Thương hiệu và Truyền thông SAGE thực hiện Cuộc thi truyền thông Sống Liêm chính đầu tiên ở Việt Nam nhằm khuyến khích thanh niên tìm hiểu và thực hành lối sống liêm chính.
  • Cung cấp các tài liệu tham khảo và nghiên cứu chuyên sâu về tham nhũng và xây dựng các sổ tay – tập hợp kinh nghiệm trong nước và quốc tế về việc giáo dục phòng, chống tham nhũng cho thanh niên.

Hỗ trợ các sáng kiến do thanh niên khởi xướng

  • Youth Box Channel (YBC) là sáng kiến của các bạn trẻ yêu thích và tin tưởng vào việc sử dụng các phương thức truyền thông sáng tạo nhằm mang lại các thay đổi tích cực trong xã hội