Nghiên cứu về tham nhũng và phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam

Để góp phần nâng cao nhận thức về các vấn đề tham nhũng ở Việt Nam, tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) đã và đang điều phối thực hiện một số nghiên cứu, khảo sát của tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) về tham nhũng trong các lĩnh vực khác nhau ở Việt Nam.

Phong vũ biểu tham nhũng ở Việt Nam 2019

Khảo sát về Liêm chính trong Thanh niên Việt Nam 2019

  Giới thiệu
Khảo sát về Liêm Chính trong thanh niên Việt Nam 2019 tìm hiểu nhận thức của giới trẻ về liêm chính và những thay đổi theo thời gian liên quan đến trải nghiệm cụ thể và những thách thức họ gặp phải khi áp dụng giá trị này trong đời sống hàng ngày. Đây là lần thứ 3 khảo sát được thực hiện tại Việt Nam, sau các khảo sát năm 2011 và 2014.

 

Dữ liệu được thu thập từ ngày 2 tháng 10 đến ngày 2 tháng 12 năm 2018 thông qua các cuộc phỏng vấn trực tiếp với 1.175 thanh niên (độ tuổi 15 – 30) và 465 người lớn tuổi (độ tuổi 31 – 55) tại 12 tỉnh, thành mang tính đại diện trong cả nước. Việc thu thập dữ liệu được thực hiện bởi công ty Nghiên cứu Đông Dương – Indochina Research. Phần phân tích số liệu do Hướng tới Minh Bạch thực hiện với sự tham gia của các chuyên gia phản biện độc lập.

Năm xuất bản 2019
Tải báo cáo tóm tắt: Tiếng Việt

 

Tiếng Anh

Tải báo cáo đầy đủ: Tiếng Việt

 

Tiếng Anh

 

Báo cáo khảo sát: Liêm chính kinh doanh trong các khu công nghệ cao ở Việt Nam

Báo cáo đánh giá thực tiễn công bố thông tin của Doanh nghiệp – TRAC Việt Nam 2018

Phong vũ biểu Tham nhũng Toàn cầu 2017: Việt Nam

  Giới thiệu
Phong vũ biểu Tham nhũng Toàn cầu (GCB) là cuộc khảo sát có quy mô lớn nhất thế giới do tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) thực hiện từ năm 2003 tại hơn 150 nước. Khảo sát thu thập dữ liệu về nhận thức và trải nghiệm tham nhũng của người dân, quan điểm của họ về các nỗ lực phòng, chống tham nhũng của chính phủ cũng như tính hiệu quả của các biện pháp phòng, chống tham nhũng.

 

Báo cáo GCB Việt Nam 2017 dựa trên các dữ liệu và kết quả phỏng vấn 1,000 người dân được lựa chọn ngẫu nhiên tại 18 tỉnh, thành thuộc sáu khu vực kinh tế của Việt Nam trong thời gian từ 26/5/2016 đến 20/6/2016. Báo cáo này cung cấp các kết quả khảo sát chính về quan điểm và trải nghiệm của người dân Việt Nam về tham nhũng và phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam, từ đó đưa ra các khuyến nghị và giải pháp cần thực hiện.
Khảo sát GCB lần đầu được thực hiện tại Việt Nam vào năm 2010, tạo cơ sở cho việc đánh giá những thay đổi trong nhận thức và trải nghiệm của người dân Việt Nam về tham nhũng trong vòng 7 năm qua. Báo cáo cũng so sánh quan điểm và mức độ trải nghiệm về tham nhũng của người dân tại các nước trong khu vực.

Năm xuất bản 2017
Tải báo cáo đầy đủ: Tiếng Việt
Tiếng Anh

 

Khảo sát liêm chính trong thanh niên Việt Nam 2014

 

 

Đưa tin về Tham nhũng trên các báo ở Việt Nam

   
Báo chí đóng vai trò vô cùng quan trọng trong phòng, chống tham nhũng (PCTN). Thông qua việc phát hiện các hành vi tham nhũng, giám sát hoạt động PCTN của các cơ quan nhà nước và tạo diễn đàn cho các cuộc thảo luận, trao đổi trong công chúng về các vấn đề tham nhũng, báo chí thực sự là công cụ quan trọng giúp nâng cao nhận thức và thông tin kịp thời tới người dân đồng thời đảm bảo trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước trong PCTN.

 

Nghiên cứu “Đưa tin về tham nhũng trên các báo ở Việt Nam” do tổ chức Hướng tới Minh bạch – cơ quan đầu mối quốc gia của tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) tại Việt Nam phối hợp cùng UNDP, Đại sứ quán Anh và Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh tại Việt Nam thực hiện, với mục tiêu tìm hiểu về vai trò của báo chí trong PCTN ở Việt Nam. Dựa trên kết quả một nghiên cứu tương tự do UNDP thực hiện năm 2009, nghiên cứu lần này tập trung phân tích thông tin về tham nhũng trên 7 tờ báo lớn ở Việt Nam, gồm cả báo in và báo điện tử, trong giai đoạn 2006 – 2011.

Tải báo cáo tóm tắt Tiếng Việt
Tiếng Anh

Báo cáo khảo sát UNCAC

Hỗ trợ Chính phủ Đánh giá thực thi Công ước của LHQ về chống tham nhũng (UNCAC) ở Việt Nam

   
Nhà nước Việt Nam ký UNCAC ngày 10/12/2003, phê chuẩn ngày 30/6/2009 và chính thức trở thành viên của Công ước này vào ngày 18/9/2009.

 

Trên cơ sở tham vấn chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ và với sự hỗ trợ, hợp tác của UNDP, Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT), với tư cách là một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng – đã tiến hành thu thập và phân tích ý kiến của một số chuyên gia đang làm việc tại một số trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức xã hội ở Việt Nam nhằm hỗ trợ việc tự đánh giá thực thi Công ước của Chính phủ. Đây là một trong những hoạt động của TT nhằm nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia rộng rãi hơn của xã hội hỗ trợ những nỗ lực thực thi UNCAC của Chính phủ Việt Nam.

Năm xuất bản 2011
Năm xuất bản Tiếng Việt
Tiếng Anh

 

Tìm hiểu thêm về Nghiên cứu “Hệ thống Liêm chính quốc gia” do TT điều phối thực hiện nhằm đánh giá “các trụ cột” chủ chốt trong hệ thống quản trị của quốc gia, tìm hiểu những điểm mạnh của từng trụ cột và khả năng đóng góp của chúng vào công cuộc phòng chống tham nhũng ở Việt Nam.