Nghiên cứu về tham nhũng và phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam

Để góp phần nâng cao nhận thức về các vấn đề tham nhũng ở Việt Nam, tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) đã và đang điều phối thực hiện một số nghiên cứu, khảo sát của tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) về tham nhũng trong các lĩnh vực khác nhau ở Việt Nam.

Phong vũ biểu tham nhũng ở Việt Nam 2019

Khảo sát về Liêm chính trong Thanh niên Việt Nam 2019

Giới thiệu
Khảo sát về Liêm Chính trong thanh niên Việt Nam 2019 tìm hiểu nhận thức của giới trẻ về liêm chính và những thay đổi theo thời gian liên quan đến trải nghiệm cụ thể và những thách thức họ gặp phải khi áp dụng giá trị này trong đời sống hàng ngày. Đây là lần thứ 3 khảo sát được thực hiện tại Việt Nam, sau các khảo sát năm 2011 và 2014.

Dữ liệu được thu thập từ ngày 2 tháng 10 đến ngày 2 tháng 12 năm 2018 thông qua các cuộc phỏng vấn trực tiếp với 1.175 thanh niên (độ tuổi 15 – 30) và 465 người lớn tuổi (độ tuổi 31 – 55) tại 12 tỉnh, thành mang tính đại diện trong cả nước. Việc thu thập dữ liệu được thực hiện bởi công ty Nghiên cứu Đông Dương – Indochina Research. Phần phân tích số liệu do Hướng tới Minh Bạch thực hiện với sự tham gia của các chuyên gia phản biện độc lập.

Năm xuất bản 2019
Tải báo cáo tóm tắt: Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tải báo cáo đầy đủ: Tiếng Việt

Tiếng Anh

Đối tác Chính phủ Mở (OGP) có thể hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)

Giới thiệu
“Sáng kiến Đối tác Chính phủ mở (Open Government Partnership – OGP) ra đời năm 2011 bởi 8 nhà lãnh đạo quốc gia (Anh, Na uy, Mỹ, Mexico, Brazil, Nam Phi, Phillippines, và Indonexia) và 9 lãnh đạo của các tổ chức xã hội dân sự, là sáng kiến quốc tế nổi bật nhất hiện nay nhằm thúc đẩy minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của chính quyền. Hiện nay đã có 79 quốc gia và 20 chính quyền địa phương tham gia làm thành viên của sáng kiến này và sử dụng OGP như công cụ thúc đẩy quản trị tốt và phòng chống tham nhũng hiệu quả. Thực tiễn trên thế giới chỉ ra rằng với các nguyên tắc (minh bạch, trách nhiệm giải trình và trao quyền cho công dân), OGP đang giúp các quốc gia thực hiện hiệu quả các mục tiêu phá triển bền vững, đặc biệt là mục tiêu 16 (tập trung vào quản trị tốt và các thiết chế minh bạch thúc đẩy trách nhiệm giải trình vì một xã hội hoà bình, công bằng và phát triển toàn diện).

Tổ chức Hướng tới minh bạch (TT), với mục tiêu góp phần vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, từ năm 2014 đã giới thiệu OGP vào Việt Nam. Từ đó đến nay TT cùng với một số cá nhân và các tổ chức xã hội khác trong nước đã cùng nhau xây dựng bằng chứng địa phương về những lợi ích và tiềm năng mà OGP có thể đem lại cho Việt Nam. Nằm trong chuỗi những hoạt động vận động chính phủ mở tại Việt Nam, nghiên cứu “Sáng kiến đối tác Chính phủ mở (OGP) hỗ trợ Việt Nam thực hiện các Mục tiêu phát triển bên vững (SDGs)” được TT thực hiện nhằm đưa ra những bằng chứng cụ thể về lợi ích kinh tế và xã hội mà OGP đem lại cho VIệt Nam trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Năm xuất bản 2019
Tải báo cáo tóm tắt: Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tải báo cáo đầy đủ: Tiếng Anh

Báo cáo khảo sát: Liêm chính kinh doanh trong các khu công nghệ cao ở Việt Nam

Báo cáo đánh giá thực tiễn công bố thông tin của Doanh nghiệp – TRAC Việt Nam 2018

Phong vũ biểu Tham nhũng Toàn cầu 2017: Việt Nam

Giới thiệu
Phong vũ biểu Tham nhũng Toàn cầu (GCB) là cuộc khảo sát có quy mô lớn nhất thế giới do tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) thực hiện từ năm 2003 tại hơn 150 nước. Khảo sát thu thập dữ liệu về nhận thức và trải nghiệm tham nhũng của người dân, quan điểm của họ về các nỗ lực phòng, chống tham nhũng của chính phủ cũng như tính hiệu quả của các biện pháp phòng, chống tham nhũng.

Báo cáo GCB Việt Nam 2017 dựa trên các dữ liệu và kết quả phỏng vấn 1,000 người dân được lựa chọn ngẫu nhiên tại 18 tỉnh, thành thuộc sáu khu vực kinh tế của Việt Nam trong thời gian từ 26/5/2016 đến 20/6/2016. Báo cáo này cung cấp các kết quả khảo sát chính về quan điểm và trải nghiệm của người dân Việt Nam về tham nhũng và phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam, từ đó đưa ra các khuyến nghị và giải pháp cần thực hiện.
Khảo sát GCB lần đầu được thực hiện tại Việt Nam vào năm 2010, tạo cơ sở cho việc đánh giá những thay đổi trong nhận thức và trải nghiệm của người dân Việt Nam về tham nhũng trong vòng 7 năm qua. Báo cáo cũng so sánh quan điểm và mức độ trải nghiệm về tham nhũng của người dân tại các nước trong khu vực.

Năm xuất bản 2017
Tải báo cáo đầy đủ: Tiếng Việt
Tiếng Anh

Phòng ngừa tham nhũng trong kinh doanh: Đánh giá dưới góc nhìn thực tiễn của doanh nghiệp

Báo cáo nghiên cứu: Phòng ngừa tham nhũng trong kinh doanh – đánh giá dưới góc nhìn thực tiễn của doanh nghiệp là một hoạt động của dự án “Thúc đẩy ứng dụng các tiêu chuẩn quốc tế về liêm chính trong kinh doanh để cải thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam và tăng cường hội nhập quốc tế” do Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Xã hội (CENSOGOR) – đối tác của tổ chức Minh bạch Quốc tế tại Việt Nam, phối hợp với Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) thực hiện với sự hỗ trợ tài chính của Quỹ thịnh vượng của Vương quốc Anh do Đại sứ quán Anh tại Hà Nội quản lý.

Báo cáo nhằm nghiên cứu thực tiễn áp dụng và triển khai các chính sách, quy trình phòng ngừa tham nhũng trong kinh doanh tại các doanh nghiệp nhà nước có đăng ký và đang hoạt động kinh doanh trong lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời, báo cáo đưa ra một số khuyến nghị cụ thể đối với các doanh nghiệp để phát huy hiệu quả công tác PCTN trong doanh nghiệp.

Năm xuất bản 2017
Tải báo cáo tóm tắt Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tải báo cáo đầy đủ Tiếng Việt

Báo cáo nghiên cứu: Phân tích rủi ro tham nhũng đối với nhà đầu tư tại Việt Nam

Báo cáo nghiên cứu: Phân tích rủi ro tham nhũng đối với nhà đầu tư tại Việt Nam được hoàn thiện trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế về kinh doanh liêm chính để tăng cường hội nhập quốc tế và cải thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam”. Dự án được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Xã hội (CENSOGOR) – đối tác của tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) tại Việt Nam, và Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF), với sự tài trợ của Quỹ Thịnh vượng Đông Nam Á, Vương quốc Anh và sự hỗ trợ của Mạng CSR ASEAN.

Nghiên cứu nhằm đánh giá kinh nghiệm và biện pháp đối phó của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đối với những hành vi mang tính rủi ro cao trong kinh doanh, có liên quan đến hay là biểu hiện của các vi phạm về tham nhũng theo luật Việt Nam và luật pháp nước ngoài liên quan.

Năm xuất bản 2017
Tải báo cáo Tiếng Việt
Tiếng Anh

Báo cáo đánh giá thực tiễn công bố thông tin của Doanh nghiệp – TRAC Việt Nam 2017

“Báo cáo đánh giá thực tiễn công bố thông tin của Doanh nghiệp: Đánh giá 30 Doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam” (TRAC Việt Nam 2017) do Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) thực hiện lần đầu tiên vào năm 2017.

Nhằm mục đích thúc đẩy các thực hành tốt, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và hỗ trợ các doanh nghiệp truyền đạt tốt hơn cam kết chống tham nhũng và minh bạch tới các bên liên quan, báo cáo đánh giá thực tiễn công bố thông tin của doanh nghiệp trên ba khía cạnh: i) Chương trình phòng, chống tham nhũng; ii) Minh bạch trong cấu trúc và tỷ lệ sở hữu của doanh nghiệp; và iii) Cơ chế báo cáo theo quốc gia.

Báo cáo này đánh giá 30 công ty lớn nhất được lựa chọn theo danh sách VNR50012 năm 2015. Hoạt động nghiên cứu được thực hiện từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 1 năm 2017 bởi một nhóm chuyên gia tư vấn và một chuyên gia nghiên cứu của TT.

Năm xuất bản 2017
Tải báo cáo Tiếng Việt
Tiếng Anh

Sổ tay Phòng, chống Tham nhũng dành cho công dân

Khảo sát liêm chính trong thanh niên Việt Nam 2014

Phong vũ biểu Tham nhũng Toàn cầu 2013

Phong vũ biểu tham nhũng Toàn cầu (GCB) là cuộc khảo sát lớn nhất trên thế giới về quan điểm và trải nghiệm của người dân đối với tham nhũng. Từ Tháng 9/2012 đến Tháng 3/2013, đã có 114.270 người ở 107 quốc gia và vùng lãnh thổ được phỏng vấn trong khuôn khổ khảo sát.

Phong vũ biểu tập trung vào quan điểm và trải nghiệm về tham nhũng của những người dân bình thường và những tác động của tham nhũng đối với họ. Phong vũ biểu còn giúp bổ sung cho những khảo sát cấp quốc gia về tham nhũng ở Việt Nam bằng cách cho biết những xu hướng trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới, đồng thời đưa ra những so sánh giữa các nước.

Khảo sát Phong vũ biểu lần đầu được thực hiện tại Việt Nam năm 2010, tạo cơ sở cho việc đánh giá những thay đổi trong nhận thức và trải nghiệm của người dân Việt Nam về tham nhũng sau gần 3 năm.

Năm xuất bản 2013
Tải báo cáo đầy đủ Tiếng Việt
Tiếng Anh

Đảm bảo tương lai cho REDD+, Đánh giá rủi ro ở Việt Nam

Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI), nhóm dự án PAC REDD và tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) cùng thực hiện nghiên cứu “Đảm bảo tương lai cho REDD+, Đánh giá rủi ro ở Việt Nam” nhằm xác định các nguy cơ tham nhũng trong việc xây dựng và thực hiện chương trình REDD+.

Báo cáo trình bày tóm tắt những kết quả chính của nghiên cứu do TT thực hiện từ tháng 9 năm 2011 đến tháng 7 năm 2012. Đây không phải là một bản đánh giá các vụ việc tham nhũng cụ thể mà đánh giá nguy cơ tham nhũng, nhằm nhận diện rủi ro để có thể chủ động giải quyết một cách hiệu quả trước khi các nguồn vốn lớn được đầu tư vào REDD+ trong tương lai.

Năm xuất bản 2013
Tải báo cáo Tiếng Việt
Tiếng Anh

Minh bạch trong hoạt động mua sắm công

Là một nước đã tham gia Công ước của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) và là thành viên của Tổ chức Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Việt Nam cam kết triển khai các chuẩn mực minh bạch trong mua sắm công được APEC phê chuẩn năm 2004.

Tổ chức Minh bạch Quốc tế – Hoa Kỳ (TI – USA), Trung tâm Doanh nghiệp Tư nhân Quốc tế (CIPE) và Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) hợp tác triển khai nghiên cứu đánh giá việc thực hiện các chuẩn mực APEC trong hoạt động mua sắm công ở Việt Nam.

Nghiên cứu phân tích khuôn khổ pháp lý của Việt Nam đối với hoạt động mua sắm công và tham vấn với khối tư nhân về việc thực hiện các quy định pháp lý này trong thực tế, cũng như mức độ tác động của việc thực hiện đối với tham nhũng.

Năm xuất bản 2011
Tải báo cáo đầy đủ Tiếng Việt
Tiếng Anh

Hình thức và Hậu quả tham nhũng trong Giáo dục ở Việt Nam

Ở Việt Nam, tham nhũng trong giáo dục vẫn chưa được quan tâm đúng mức và thường bị lảng tránh bằng tên gọi một hiện tượng xã hội hơn là được nhận dạng thực sự là tham nhũng. Vì vậy, cần có những phân tích kỹ hơn nhằm nâng cao nhận thức về bản chất của tham nhũng trong lĩnh vực này.

Sử dụng phương pháp phỏng vấn sâu giáo viên, phụ huynh học sinh cũng như các nhà quản lý trường học kết hợp với nghiên cứu các khảo sát và thông tin truyền thông hiện nay, Tổ chức Minh bạch Quốc tế, với sự hỗ trợ của tổ chức Hướng tới Minh bạch, đã tiến hành nghiên cứu Hình thức và Hậu quả của Tham nhũng trong Ngành Giáo dục Việt Nam.

Năm xuất bản 2011
Tải báo cáo tóm tắt Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tải báo cáo đầy đủ Tiếng Việt
Tiếng Anh

Tham nhũng trong Y tế: Các chi phí không chính thức

Tham nhũng trong ngành y tại Việt Nam là vấn đề ngày càng thu hút sự quan tâm của các nhà hoạch định chính sách cũng như công chúng. Việc chi trả các khoản chi phí không chính thức cho nhân viên y tế đã trở thành một thông lệ tại Việt Nam.

Tổ chức Hướng tới Minh bạch cùng với tổ chức Minh bạch Quốc tế, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng, và Đại học Y tế Công cộng Boston đã hợp tác triển khai nghiên cứu tìm hiểu bản chất, loại hình, cách nhìn nhận về các khoản chi phí không chính thức và ảnh hưởng của chúng trong sử dụng và cung cấp các dịch vụ y tế tại Việt Nam.

Năm xuất bản 2011
Tải báo cáo tóm tắt Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tải báo cáo đầy đủ Tiếng Việt
Tiếng Anh

Đưa tin về Tham nhũng trên các báo ở Việt Nam

Báo chí đóng vai trò vô cùng quan trọng trong phòng, chống tham nhũng (PCTN). Thông qua việc phát hiện các hành vi tham nhũng, giám sát hoạt động PCTN của các cơ quan nhà nước và tạo diễn đàn cho các cuộc thảo luận, trao đổi trong công chúng về các vấn đề tham nhũng, báo chí thực sự là công cụ quan trọng giúp nâng cao nhận thức và thông tin kịp thời tới người dân đồng thời đảm bảo trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước trong PCTN.

Nghiên cứu “Đưa tin về tham nhũng trên các báo ở Việt Nam” do tổ chức Hướng tới Minh bạch – cơ quan đầu mối quốc gia của tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) tại Việt Nam phối hợp cùng UNDP, Đại sứ quán Anh và Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh tại Việt Nam thực hiện, với mục tiêu tìm hiểu về vai trò của báo chí trong PCTN ở Việt Nam. Dựa trên kết quả một nghiên cứu tương tự do UNDP thực hiện năm 2009, nghiên cứu lần này tập trung phân tích thông tin về tham nhũng trên 7 tờ báo lớn ở Việt Nam, gồm cả báo in và báo điện tử, trong giai đoạn 2006 – 2011.

Tải báo cáo tóm tắt Tiếng Việt
Tiếng Anh

Báo cáo khảo sát UNCAC

Hỗ trợ Chính phủ Đánh giá thực thi Công ước của LHQ về chống tham nhũng (UNCAC) ở Việt Nam

Nhà nước Việt Nam ký UNCAC ngày 10/12/2003, phê chuẩn ngày 30/6/2009 và chính thức trở thành viên của Công ước này vào ngày 18/9/2009.

Trên cơ sở tham vấn chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ và với sự hỗ trợ, hợp tác của UNDP, Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT), với tư cách là một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng – đã tiến hành thu thập và phân tích ý kiến của một số chuyên gia đang làm việc tại một số trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức xã hội ở Việt Nam nhằm hỗ trợ việc tự đánh giá thực thi Công ước của Chính phủ. Đây là một trong những hoạt động của TT nhằm nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia rộng rãi hơn của xã hội hỗ trợ những nỗ lực thực thi UNCAC của Chính phủ Việt Nam.

Năm xuất bản 2011
Năm xuất bản Tiếng Việt
Tiếng Anh

Tìm hiểu thêm về Nghiên cứu “Hệ thống Liêm chính quốc gia” do TT điều phối thực hiện nhằm đánh giá “các trụ cột” chủ chốt trong hệ thống quản trị của quốc gia, tìm hiểu những điểm mạnh của từng trụ cột và khả năng đóng góp của chúng vào công cuộc phòng chống tham nhũng ở Việt Nam.