Lịch sử hình thành

Năm 2008, việc thành lập một tổ chức phi chính phủ Việt Nam (NGO) hoạt động trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng là không thể. Bởi vậy, Hướng tới Minh bạch đã ra đời như một công ty tư nhân. Vào thời điểm đó, “tham nhũng” và “minh bạch” là những từ cấm kỵ khi nhắc đến. Thế nhưng, thật ngạc nhiên, chỉ  sau 10 năm, tham nhũng trở thành một trong những đề tài được bàn luận đến nhiều nhất ở Việt Nam.  Để hiểu rõ hơn hành trình Hướng tới Minh bạch ra đời cùng những câu chuyện thành công của tổ chức trong quá trình thúc đẩy minh bạch và liêm chính tại Việt Nam, xin mời độc giả xem thêm “Hướng tới minh bạch: Hành trình vì một Việt Nam không tham nhũng” tại đây và  ở đây.