Tin tức

Chia sẻ kết quả dự thảo Nghiên cứu Hệ thống Liêm chính quốc gia

image_pdfimage_print

Ngày 19 tháng 3 năm 2015, tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phát triển (DEPOCEN) tổ chức Hội thảo Khoa học chia sẻ kết quả dự thảo Nghiên cứu Hệ thống Liêm chính quốc gia (NIS) tại Hà Nội.

NIS đưa ra một bức tranh tổng thể về những điểm mạnh và điểm yếu của các thiết chế quản trị chủ chốt (trụ cột), có vai trò trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam.

Nghiên cứu do TT và DEPOCEN thực hiện, với sự tham gia của Ban cố vấn gồm 12 thành viên có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực khác nhau, đại diện cho các cơ quan nhà nước, khu vực tư nhân, xã hội dân sự và các tổ chức quốc tế.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện các cơ quan Đảng, Chính phủ và Quốc hội, trong đó có: Ban Nội chính TW, Bộ Tư pháp, Bộ Công An, Văn phòng Quốc hội; đại diện của các đối tác phát triển quốc tế; đại diện của các Viện Nghiên cứu, các tổ chức xã hội dân sự, và Ban cố vấn cho nghiên cứu.

Tại hội thảo, các chuyên gia của nhóm nghiên cứu đã lần lượt trình bày các kết quả chính cũng như khuyến nghị đối với 9 trên tổng số 13 trụ cột được nghiên cứu và đánh giá trong NIS, bao gồm: Lập pháp, Hành pháp, Cơ quan thực thi pháp luật, Cơ quan phòng, chống tham nhũng, Cơ quan giải quyết khiếu nại hành chính, Khu vực công, Báo chí, Xã hội dân sự và Khu vực Doanh nghiệp.

Trong phần thảo luận, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc và thiết thực cho báo cáo nghiên cứu, tập trung vào những vấn đề như tính độc lập, vai trò và trách nhiệm của các trụ cột được nghiên cứu; nguyên nhân của những điểm yếu trong mỗi trụ cột, cũng như các khuyến nghị chính.

Dựa trên kết quả thu được từ hội thảo, TT và nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục hoàn thiện báo cáo NIS. Dự kiến báo cáo được hoàn thành trong quí II năm 2015.

Đọc thêm: