Liêm chính thanh niên, Tin tức

Tuyển Tư vấn cho “Khảo sát tính Liêm chính trong Thanh niên Việt Nam”

image_pdfimage_print

Hướng tới Minh bạch (TT) cần tuyển Tư vấn để tiến hành thu thập số liệu thực địa cho “Khảo sát tính Liêm chính trong Thanh niên Việt Nam – Lần thứ ba (YIS 2019)”.

Vui lòng đọc bản mô tả công việc chi tiết (Tiếng Anh) Ở ĐÂY.

Các ứng viên quan tâm gửi hồ sơ bằng tiếng Anh tới địa chỉ: [email protected]

Hạn cuối nhận hồ sơ: ngày 15/08/2018.

Trân trọng cảm ơn.

Tập thể cán bộ TT.