Liêm chính doanh nghiệp, Tin tức

Liêm chính Kinh doanh trong các Khu công nghệ cao tại Việt Nam

image_pdfimage_print

Hà Nội ngày 14 tháng 8 năm 2018, Tổ chức Hướng tới Minh bạch đã công bố báo cáo khảo sát “Liêm chính Kinh doanh trong các khu công nghệ cao tại Việt Nam”. Báo cáo này cung cấp một cách nhìn tổng quan về những thách thức liên quan đến tình trạng hối lộ mà các doanh nghiệp trong ba Khu công nghệ cao tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh phải đối mặt, cũng như các biện pháp đang được áp dụng để giảm thiểu những rủi ro này.

Hội thảo công bố kết quả thu hút sự tham gia của nhiều bên, đặc biệt là khối doanh nghiệp và báo chí truyền thông

Kết quả khảo sát cho thấy, các công ty hoạt động trong môi trường kinh doanh liêm chính có thể phòng tránh hoặc hạn chế tham gia vào các hành vi hối lộ. Trên thực tế, tất cả các công ty được phỏng vấn đều công nhận môi trường kinh doanh liêm chính tại ba Khu công nghệ cao cũng như nỗ lực của các Ban quản lý trong việc đưa ra các sáng kiến và hành động nhằm đơn giản hoá các thủ tục hành chính và hỗ trợ các công ty đối phó với tình trạng tham nhũng. Báo cáo cũng chỉ ra rằng sự khác biệt về quy mô và nguồn gốc sở hữu của doanh nghiệp ảnh hưởng đến cách thức giải quyết rủi ro tham nhũng. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thường có nhiều kinh nghiệm về xây dựng chính sách tuân thủ và đạo đức kinh doanh. Trong khi đó, hầu hết các doanh nghiệp trong nước vẫn bị tụt hậu nhưng họ đang ngày càng quan tâm hơn đối với việc phát triển hệ thống tuân thủ nội bộ.

Báo cáo khảo sát cũng đưa ra các khuyến nghị cho Ban quản lý và các doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao về cách thức để nâng cao văn hóa liêm chính trong kinh doanh, trong đó nhấn mạnh rằng kinh nghiệm của các khu công nghệ cao có thể được nhân rộng trên khắp Việt Nam.

Nội dung đầy đủ và phương pháp luận của báo cáo khảo sát có thể tải và tham khảo tại đây.