Liêm chính doanh nghiệp, Tin tức

Đánh giá thực tiễn công bố thông tin của 45 doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam – TRAC Việt Nam 2018

image_pdfimage_print

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2018.

Các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện chưa tốt việc công khai thông tin về các chương trình phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, về minh bạch trong cấu trúc và tỷ lệ sở hữu,  họ đã thực hiện tốt hơn các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Các doanh nghiệp FDI vượt xa các doanh nghiệp trong nước trong việc công khai thông tin về các chương trình phòng, chống tham nhũng. Không có doanh nghiệp nào trong số các doanh nghiệp có hoạt động xuyên quốc gia công bố thông tin tài chính cơ bản của họ tại quốc gia nơi họ hoạt động.

Trên đây là một số phát hiện nổi bật của báo cáo “Đánh giá thực tiễn công bố thông tin của 45 doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam” (Báo cáo TRAC Việt Nam 2018), được Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT), Cơ quan đầu mối quốc gia của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) tại Việt Nam, công bố ngày hôm nay. Báo cáo TRAC Việt Nam 2018 đánh giá thực tiễn công bố thông tin của doanh nghiệp trên ba khía cạnh: Công khai thông tin về các chuơng trình phòng, chống tham nhũng; Minh bạch trong cấu trúc và tỷ lệ sở hữu; và Công khai thông tin tài chính cơ bản theo cơ chế báo cáo quốc gia.

Đây là lần thứ hai báo cáo về thực tiễn công bố thông tin của các doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam được thực hiện dựa trên Phương pháp luận của Tổ chức Minh bạch Quốc tế(TI) – tiếp nôi báo cáo của TRAC Việt Nam 2017.

Nội dung đầy đủ và phương pháp luận của báo cáo khảo sát có thể tải và tham khảo tại đây.