Read More
Liêm chính thanh niên, Tin tức

VIS – Trường học Liêm chính đầu tiên tại Việt Nam trở lại Mùa đông 2018 với nhiều thay đổi, mang thông điệp lan tỏa giá trị liêm chính tới cộng đồng

Vườn Ươm Liêm Chính- Vietnam Integrity School hay còn gọi là VIS - là khoá học giáo dục về Liêm Chính đầu tiên tại Việt Nam được phát triển từ năm 2017 bởi tổ...

Read more