Tin tức

Báo cáo đánh giá khung pháp lý và vấn đề thực thi quyền tiếp cận thông tin tại 11 quốc gia thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

image_pdfimage_print

Quyền tiếp cận thông tin không chỉ là một quyền dân sự quan trọng mà còn là một công cụ hiệu quả nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước cũng như giúp người dân tham gia hiệu quả vào công cuộc phòng chống tham nhũng.

Nhân ngày quốc tế về Quyền được biết (International Right to Know Day) – 28/9/2018, Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International – TI) lần đầu tiên công bố Báo cáo đánh giá khung pháp lý và vấn đề thực thi quyền tiếp cận thông tin tại 11 quốc gia thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có bao gồm Việt Nam.

Là một trong những tổ chức tích cực tham gia góp ý trong quá trình xây dựng Luật Tiếp cận thông tin 2016 và Nghị định 13/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật này của Việt Nam, Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) đã đồng hành và hỗ trợ TI trong quá trình xây dựng báo cáo này, đặc biệt là phần đánh giá về quyền tiếp cận thông tin tại Việt Nam.

Vui lòng tham khảo bản tiếng Anh của báo cáo nói trên tại đây.