Tin tức

Phát huy vai trò của các tổ chức phi chính phủ trong phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam

image_pdfimage_print

Ngày 25 tháng 9 năm 2012, Nhóm công tác về sự tham gia của người dân (PPWG) phối hợp với Hướng tới Minh bạch (TT) tổ chức Hội thảo “Phát huy vai trò của các tổ chức phi chính phủ trong phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam”.

Gần 50 đại biểu là đại diện của các tổ chức phi chính phủ, Viện Khoa học Thanh tra, Viện Nghiên cứu dư luận xã hội – Ban Tuyên giáo Trung ương và báo chí đã tham gia hội thảo.

Tại hội thảo, đại diện Viện khoa học Thanh tra đã trình bày về chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) và vai trò của xã hội trong PCTN ở Việt Nam. Luật PCTN hiện hành đã dành một chương quy định về vai trò và trách nhiệm của xã hội trong PCTN, nhưng cách hiểu về xã hội dân sự ở Việt Nam còn hẹp so với thế giới. Do đó, các tổ chức phi chính phủ đến nay vẫn chưa có một khung pháp lý để hoạt động.

BÀI LIÊN QUAN: Đảm bảo sự tham gia của xã hội trong phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam 

Tiếp đó, đại diện Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT), Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn) và Viện Tư vấn phát triển (CODE) đã chia sẻ về một số hoạt động chính của các tổ chức phi chính phủ trong PCTN như:

Thảo luận về việc các tổ chức phi chính phủ phải làm gì và làm như thế nào để thúc đẩy vai trò của mình, các đại biểu đưa ra 4 công việc cần làm hiện nay là:

  • Nâng cao dân trí về PCTN
  • Nghiên cứu, điều tra, thống kê số liệu về tình hình đấu tranh PCTN
  • Tiếp tục tác động vào cơ quan có trách nhiệm hoàn thiện pháp luật, trong đó lưu ý tới luật bảo vệ người tố cáo
  • Tăng cường vai trò của báo chí trong PCTN