Tin tức

Giải pháp nâng cao tính minh bạch và giải trình việc thực hiện REDD+

image_pdfimage_print

Ngày 11 tháng 4 năm 2014, Đà Lạt, Lâm Đồng: Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) và Ban Thư ký Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI-S) phối hợp với Trung tâm nghiên cứu quốc tế rừng nhiệt đới (ICTHER) tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao tính minh bạch và giải trình việc thực hiện REDD+” cho cán bộ địa phương, các tổ chức phi chính phủ quốc tế, và các bên liên quan tham gia vào chương trình REDD+.

Hội thảo quy tụ 35 đại biểu từ các cơ quan cấp tỉnh, huyện và các đơn vị, tổ chức phi chính phủ địa phương bao gồm Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng ở Việt Nam (VNFF), Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở tài nguyên và môi trường, Cục Kiểm lâm Lâm Đồng, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lâm Hà, Lạc Dương, Di Linh, Trung tâm Tư vấn pháp lý tỉnh Lâm Đồng, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Lâm Đồng, Mặt trận Tổ quốc, CARITAS, SNV, nhóm chương trình UN-REDD tại Lâm Đồng. Trong hội thảo, các đại biểu đã đóng góp ý kiến ​​về việc đánh giá và xác định các mô hình tốt và phù hợp nhất để áp dụng tại Lâm Đồng nhằm nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong khi thực hiện REDD +, ví dụ như Cơ chế giám sát và khiếu nại tại địa phương.

Các ý kiến đều hướng tới cải thiện và điều chỉnh dự án cho phù hợp với bối cảnh Việt Nam. Một vài ý kiến đóng góp cho rằng TI-S / TT nên hợp tác cùng SNV, UN-REDD để tránh chồng chéo trong việc thực hiện hoạt động, đặc biệt là “cơ chế báo cáo”; đồng thời cũng nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của nhà tài trợ.

Ông Lê Văn Hương, Giám đốc Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà cho biết: “Các kinh nghiệm quốc tế đều rất tốt, đặc biệt là mô hình giám sát lâm nghiệp Forest Watch của Malaysia, đồng thời hội thảo cũng góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng địa phương. Chúng tôi cần ý thức được các rủi ro khi truyền đạt thông tin tới người dân để giảm thiểu khả năng truyền đạt thông tin không chính xác.” Ông cũng khuyến nghị TT / TI-S cần cân nhắc các mục tiêu có phần tham vọng đối với khung thời gian khá hạn hẹp hiện giờ. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các bên liên quan cùng tham gia, hỗ trợ và đóng góp nhằm mang lại hiệu quả và thành công cho dự án.