Read More
Tin tức

TÀI LIỆU SÍP: EU CẦN PHẢI HÀNH ĐỘNG TRƯỚC SỰ BIẾN TƯỚNG CỦA HỆ THỐNG THỊ THỰC VÀNG

Ủy ban Châu Âu cần có hành động quyết liệt đối với những chương trình cấp ‘thị thực vàng’ đầy tai tiếng của các nước thành viên

Read more