Đan Mạch hỗ trợ tăng cường giáo dục về liêm chính cho thanh niên Việt Nam

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Hà Nội  – Hôm nay, nhân Ngày Quốc tế Chống tham nhũng – 9/12/2020, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam – Ông Kim Højlund Christensen và Giám đốc Điều hành Tổ chức Hướng tới Minh bạch- Bà Nguyễn Thị Kiều Viễn, đã ký thoả thuận hợp tác khởi động dự án một năm nhằm nâng cao vai trò của thanh niên trong phòng, chống tham nhũng và thúc đẩy văn hoá liêm chính ở Việt Nam.

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam – Ông Kim Højlund Christensen và Giám đốc Điều hành Tổ chức Hướng tới Minh bạch- Bà Nguyễn Thị Kiều Viễn

Với khoản tài trợ khoảng 100.000 USD từ Đan Mạch, dự án sẽ góp phần cung cấp thêm cơ sở bằng chứng để hỗ trợ chính phủ trong việc cải tiến và nâng cao chất lượng chương trình giáo dục liêm chính cũng như các tài liệu và phương pháp giảng dạy về liêm chính.

‘Đại sứ quán Đan Mạch hân hạnh được hợp tác cùng Tổ chức Hướng tới Minh bạch thực hiện dự án này. Đây là một phần trong cam kết lâu dài của chúng tôi nhằm hỗ trợ các nỗ lực phòng, chống tham nhũng của các cơ quan nhà nước và các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam. Với trọng tâm là nâng cao chất lượng chương trình giáo dục liêm chính cho thanh niên, dự án sẽ hỗ trợ trao quyền cho những người trẻ, những hạt nhân thay đổi và có vai trò tích cực trong việc tạo dựng và thúc đẩy văn hoá liêm chính tại Việt Nam hiện nay cũng như trong tương lai’ Ông Kim Højlund Christensen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam chia sẻ.

Đại sứ Kim Højlund Christensen chia sẻ với các bạn trẻ

Từ năm 2009, với Đề án 137, Chính phủ Việt Nam đã triển khai thí điểm chương trình giáo dục chính thức về phòng, chống tham nhũng nhằm giải quyết tham nhũng nói chung và thúc đẩy tính liêm chính trong thanh niên nói riêng. Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã quyết định đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giảng dạy của các cơ sở giáo dục và đào tạo. Sự hợp tác giữa Đại sứ quán Đan Mạch và Tổ chức Hướng tới Minh bạch sẽ góp phần đóng góp vào những nỗ lực phòng, chống tham nhũng này của Chính phủ thông qua việc cung cấp Tài liệu Hướng dẫn Đào tạo về Liêm chính mang tính đổi mới nhằm nâng cao chất lượng và cải tiến phương pháp giảng dạy trong giáo dục về liêm chính.

Bà Nguyễn Thị Kiều Viễn, Giám đốc Điều hành Tổ chức Hướng tới Minh bạch nhấn mạnh: “Tài liệu Hướng dẫn Đào tạo về Liêm chính sẽ là một công cụ thiết thực cho các giáo viên, học viên Việt Nam tham gia khoá học Vườn ươm Liêm chính của Tổ chức Hướng tới Minh bạch cũng như các bên liên quan khác để lan toả kiến thức về liêm chính và phòng, chống tham nhũng trong trường học và cộng đồng.”

Theo Phong vũ biểu tham nhũng Việt Nam 2019 do Tổ chức Hướng tới Minh bạch thực hiện, tham nhũng ngày càng trở thành mối quan ngại của người dân Việt Nam và đứng thứ 4 trong số những mối lo ngại lớn nhất, sau xóa đói giảm nghèo, an toàn thực phẩm và tội phạm/an ninh. Việc xây dựng một thế hệ lãnh đạo trẻ và các tác nhân thay đổi, những người đề cao giá trị liêm chính, có kiến thức, kỹ năng và sự can đảm để yêu cầu minh bạch trong các cơ quan nhà nước và xã hội sẽ là một cách tiếp cận bền vững để huy động sự ủng hộ và tham gia của thanh niên Việt Nam trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Thông tin chung

ĐẠI SỨ QUÁN ĐAN MẠCH TẠI VIỆT NAM

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1971, Việt Nam và Đan Mạch đã có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và hiệu quả. Hiện nay, Việt Nam vẫn là đối tác quan trọng của chính phủ Đan Mạch trong các lĩnh vực như tăng trưởng xanh, năng lượng, nước, y tế, giáo dục, an toàn thực phẩm, văn hóa và thương mại.

Để biết thêm thông tin về quan hệ Đan Mạch-Việt Nam, vui lòng truy cập www.vietnam.um.dk và https://www.facebook.com/dkvietnam

TỔ CHỨC HƯỚNG TỚI MINH BẠCH (TT)

Hướng tới Minh bạch (gọi tắt là TT) là một công ty tư vấn phi lợi nhuận Việt Nam được thành lập năm 2008 với mục tiêu góp phần vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam. Từ tháng 3/2009, TT trở thành Cơ quan đầu mối quốc gia của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) – một phong trào toàn cầu về phòng, chống tham nhũng với hơn 100 tổ chức thành viên trên thế giới

Để tìm hiểu thêm về TT, vui lòng truy cập https://towardstransparency.org

Với các yêu cầu về báo chí, vui lòng liên hệ:

Bà Kim Quy – Cán bộ Truyền thông và Văn hoá, Đại sứ quán Đan Mạch:

Email: [email protected]                                

Điện thoai: 0982021386

Ông Nguyễn Mạnh Chính, Cán bộ Truyền thông, Tổ chức Hướng tới Minh bạch

Email: [email protected]  

Điện thoại: 0367991866