Tin tức

Tọa đàm với báo chí về rừng và biến đổi khí hậu

image_pdfimage_print

Ngày 6 tháng 3 năm 2012, phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí ( Bộ Thông tin Truyền thông), Tổ chức Nghiên cứu Lâm nghiệp Quốc tế (CIFOR) và Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) và Ban thư ký Quốc tế của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI-S) tổ chức buổi Tọa đàm về Rừng và Biến đổi Khí hậu tại Hà Nội. Đây là hoạt động mở đầu cho Chuỗi Hoạt động Báo chí kéo dài hai tháng do TT/TI-S, CIFOR và IUCN đồng tổ chức nhằm tăng cường vai trò của báo chí trong việc nâng cao nhận thức của người dân và vận động chính sách liên quan đến các vấn đề về môi trường.

Buổi Tọa đàm có sự tham gia của các biên tập viên và cán bộ quản lý của 15 cơ quan báo chí tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, và đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Buổi Tọa đàm nhằm tăng cường thông tin, số lượng và chất lượng tin, bài về các vấn đề môi trường, đặc biệt là việc thực hiện REDD+ tại Việt Nam trong bối cảnh việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về các vấn đề môi trường vẫn còn hạn chế.

Giảm phát thải khí nhà kính từ mất rừng và suy thoái rừng (REDD+) là cơ chế khuyến khích bảo vệ rừng thông qua việc chi trả cho những nỗ lực bảo vệ tại các nước đang phát triển. Việt Nam là một trong 9 quốc gia được chọn thực hiện thí điểm chương trình REDD+. Tuy nhiên, REDD+ vẫn là một lĩnh vực khá mới mẻ và phức tạp, do vậy, tham nhũng có thể là một thách thức lớn đối với việc thực hiện hiệu quả cơ chế REDD.

Tại buổi tọa đàm, các biên tập viên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao kiến thức cho các phóng viên về REDD+ và các nguy cơ tham nhũng trong REDD+, từ đó nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền về các vấn đề này. Buổi Tọa đàm đã tạo cầu nối, mở ra cơ hội hợp tác giữa các cơ quan báo chí và các tổ chức phi chính phủ trong việc nâng cao nhận thức của công chúng về các vấn đề môi trường nói chung và REDD+ nói riêng, góp phần tăng cường minh bạch trong quá trình thực hiện cơ chế REDD+.

Cũng nằm trong khuôn khổ Chuỗi Hoạt động Báo chí, hai hội thảo tập huấn cho phóng viên sẽ được tổ chức ở Hà Nội và Đà Nẵng.