Tin tức

Tổ chức Minh bạch Quốc tế sẽ công bố CPI ngày 27 tháng 1 năm 2016

image_pdfimage_print

T chc Minh bch Quc tế (TI) s công b Ch s Cm nhn Tham Nhũng (CPI) ln th 21 vào Thứ 4, ngày 27 tháng 1 năm 2016 lúc 5:00 sáng gi Berlin (11:00 sáng gi Hà Ni).

Chỉ số CPI năm nay xếp hạng 168 quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên cảm nhận về mức độ tham nhũng trong khu vực công.

Chỉ số sử dụng cơ sở dữ liệu là 12 khảo sát quốc tế độc lập về ý kiến đánh giá của chuyên gia và quan điểm của doanh nghiệp về tham nhũng trong khu vực công.

CPI là chỉ số hàng đầu trong việc đánh giá tham nhũng trong khu vực công, mang lại bức tranh tương đối toàn cảnh hàng năm về mức độ tham nhũng bằng cách xếp hạng các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem thông tin tiếng Anh tại:
www.transparency.org/cpi

và thông tin tiếng Việt tại:
http://towardstransparency.org/vi/chi-so-cam-nhan-tham-nhung