Tin tức

Tập huấn về Tăng cường Minh bạch trong triển khai REDD+ cho cán bộ địa phương tỉnh Lâm Đồng

image_pdfimage_print

Từ ngày 31.7 đến 2.8.2012, Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT)/ Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI-S) phối hợp với Trung tâm nghiên cứu Quốc tế rừng nhiệt đới (ICTHER) và Vườn Quốc gia Bi Doup Núi Bà đã tổ chức Hội thảo tập huấn về “Tăng cường minh bạch trong triển khai REDD+” tại tỉnh Lâm Đồng cho các cán bộ tỉnh.

Hội thảo tập huấn thu hút sự tham gia của 24 đại biểu từ các cơ quan của tỉnh và địa phương bao gồm Tổ công tác UN REDD tỉnh Lâm Đồng, đại diện Thanh tra tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và huyện Lâm Hà, Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh, Chi cục Kiểm Lâm, Quỹ PES Lâm Đồng, Ban quản lý rừng và Vườn Quốc gia Bi Doup Núi Bà. Hội thảo tập huấn đã cung cấp thông tin cập nhật về tình hình thí điểm REDD+ và dự án PES cũng như các chương trình và chính sách liên quan đến phòng chống tham nhũng tại Việt Nam. Các tại biểu đã nhiệt tình tham gia xây dựng bản đồ nguy cơ tham nhũng thông qua việc xác định, đánh giá và ưu tiên phân loại các nguy cơ tham nhũng tiềm ẩn trong cơ chế phát triển và thực hiện REDD+. Hội thảo tập huấn cũng tạo cơ hội cho việc tăng cường hợp tác không chính thức và chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng giữa các cán bộ cấp huyện, tỉnh và các tổ chức quốc tế.

Một kết quả quan trọng của Hội thảo tập huấn là đưa ra đề xuất về các giải pháp khả thi nhằm giảm thiểu tham nhũng và tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình trong REDD+, trong đó đặc biệt đề cập đến việc công khai minh bạch và vai trò của dân chủ cơ sở.