Liêm chính doanh nghiệp

Sáng kiến Liêm chính trong Kinh doanh tại Khu Công nghệ cao Sài Gòn

image_pdfimage_print

Vào ngày 27 và 29 tháng 5 năm 2014, Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) phối hợp với Khu công nghệ cao Sài Gòn (SHTP) tổ chức tập huấn nội bộ cho nhân viên SHTP và một cuộc hội thảo với các công ty hoạt động trong Khu công nghệ để giới thiệu dự án “Hành động tập thể, tăng cường liêm chính trong kinh doanh tại Khu công nghệ cao Sài Gòn”.

Nhân viên SHTP và các công ty tại khu công nghiệp đã thảo luận về các chương trình nội bộ để quản lý rủi ro tham nhũng trong hoạt động kinh doanh. Họ được học hỏi những sáng kiến về liêm chính trong kinh doanh tại Việt Nam và cách thức SHTP sẽ thực hiện hành động tập thể trong thực tế. Người tham dự cũng chia sẻ kinh nghiệm và quan điểm về cách triển khai dự án cũng như thúc đẩy liêm chính trong kinh doanh tại khu công nghiệp.

- a introducing framework of the business integrity initiative

Ông Phạm Ánh Dương, Quản lý Chương trình Liêm chính trong kinh doanh của TT giới thiệu dự án

Ông Phạm Ánh Dương, Quản lý Chương trình Liêm chính trong kinh doanh của TT đã chia sẻ câu chuyện một người nông dân có một mùa ngô bội thu vì anh ta đã sẵn sàng chia sẻ “hạt giống tốt” với hàng xóm của mình, đổi lại anh đạt năng suất cao vì ngô trong vườn anh cũng được thụ phấn hoa chất lượng cao. Câu chuyện truyền đi một thông điệp mạnh mẽ rằng việc thực hành và thúc đẩy tính liêm chính sẽ giúp nuôi dưỡng một môi trường kinh doanh trong sạch và công bằng.

Sáng kiến “Hành động tập thể, tăng cường liêm chính trong kinh doanh tại Khu công nghệ cao Sài Gòn” đã được nêu cao như một ví dụ thực hành tốt về đạo đức doanh nghiệp trong chương trình Thời sự của Đài Truyền hình Tp. Hồ Chí Minh.

Tìm hiểu thêm Liên minh Liêm chính Việt Nam – sáng kiến liêm chính trong kinh doanh tại Việt Nam.

Tìm hiểu thêm Chương trình Liêm chính trong Kinh doanh của TT.