1

Những doanh nghiệp lớn nhất hoạt động tại các thị trường mới nổi minh bạch đến mức nào?

Báo cáo sẽ được công bố ngày 11 tháng Bảy

Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 2016 – Minh bạch Quốc tế (TI), tổ chức xã hội dân sự toàn cầu hoạt động trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, sẽ đánh giá mức độ minh bạch của doanh nghiệp hoạt động tại các thị trường mới nổi trong nghiên cứu sắp được công bố vào thứ Hai, ngày 11 tháng 7 năm 2016.

Đây là lần thứ 2 TI thực hiện nghiên cứu Minh bạch trong Công bố thông tin của Doanh nghiệp: Đánh giá các công ty đa quốc gia tại thị trường mới nổi. Báo cáo tính điểm và xếp hạng 100 công ty đa quốc gia lớn nhất đặt trụ sở tại 15 thị trường mới nổi và có hoạt động ở 185 quốc gia trên thế giới, theo ba lĩnh vực phải công khai, bao gồm: các biện pháp phòng, chống tham nhũng, minh bạch trong báo cáo về cơ cấu tổ chức và số liệu tài chính quan trọng tại tất cả các quốc gia nơi họ có hoạt động.

Các công ty được cho điểm từ 0 đến 10, trong đó 0 thể hiện mức độ minh bạch thấp nhất và 10 là mức độ minh bạch cao nhất.

Minh bạch trong Công bố thông tin của Doanh nghiệp: Đánh giá các công ty đa quốc gia tại thị trường mới nổi
11 tháng 7 năm 2016
xuất bản trực tuyến vào 13:00 h (Hà Nội)
tại
www.transparency.org

Minh bạch Doanh nghiệp là yếu tố then chốt để đảm bảo các công ty thực hiện trách nhiệm giải trình đối với hoạt động của họ tại một quốc gia cụ thể, giúp phát hiện và truy tố các hành vi tham nhũng.

###

 Minh bạch Quốc tế là tổ chức xã hội dân sự toàn cầu, dẫn đầu phong trào đấu tranh chống tham nhũng.

 Hướng tới Minh bạch là cơ quan đầu mối quốc gia của Minh bạch Quốc tế tại Việt Nam, hoạt động với mục tiêu góp phần vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam.

Liên hệ phỏng vấn:

Ban thư ký của Minh Bạch Quốc tế tại Béc-lin, Đức:

E: [email protected]
T: +49 30 34 38 20 666

Hướng tới Minh bạch tại Hà Nội, Việt Nam

E: [email protected]
T: +84 04 3715 3532