Liêm chính doanh nghiệp

Kinh doanh minh bạch sẽ giúp doanh nghiệp thành công hơn

image_pdfimage_print

Tháng 6 năm 2015, 170 đại diện của các doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế đã tham dự hai buổi đối thoại đa phương diễn ra tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh về minh bạch trong kinh doanh.

Vì sao cần kinh doanh minh bạch

Kinh doanh liêm chính và minh bạch sẽ mang lại lợi ích to lớn cho doanh nghiệp, ông Phạm Ánh Dương, Quản lý chương trình Liêm chính trong kinh doanh, tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) khẳng định trong khi giới thiệu Chương trình Liêm chính Doanh nghiệp.

Công ty minh bạch sẽ thu hút được nhiều đối tác và khách hàng, có được lòng tin và hoạt động hiệu quả hơn, ông Dương chia sẻ.

Trong kỉ nguyên toàn cầu hóa và hội nhập, các đối tác quốc tế luôn ưu tiên yếu tố liêm chính khi thiết lập quan hệ đối tác.

Cũng theo một cuộc khảo sát do TT điều phối thực hiện, 60% người tiêu dùng sẵn sàng trả giá cao hơn để mua sản phẩm của những công ty minh bạch.

Ông Dương chia sẻ câu chuyện về một công ty tư vấn xây dựng tìm đến sự hỗ trợ của TT để triển khai các chính sách, quy trình và giải pháp đảm bảo tính binh bạch. Với sự hỗ trợ kĩ thuật của TT, từ giữa năm 2014, công ty này cho biết họ đã có được sự tín nhiệm từ phía các đối và có thêm được nhiều hợp đồng mới.

“Kinh doanh cũng như hôn nhân. Muốn có hạnh phúc, bạn cần minh bạch để có được sự tin tưởng. Khi bạn kinh doanh có nghĩa là bạn đã ‘kết hôn’ với khách hàng, đối tác và nhân viên. Vì vậy, bạn cần phải minh bạch để có được sự tin tưởng, để có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc và thành công”.
– Ông. Florian Beranek – UNIDO, Chuyên gia cấp cao, Chương trình Trách nhiệm xã hội

Làm sao để kinh doanh minh bạch

Buổi thảo luận tiếp tục với các giải pháp và khuyến nghị cho các doanh nghiệp mong muốn kinh doanh minh bạch.

Chủ doanh nghiệp và lãnh đạo của các công ty là nhân tố chủ chốt giúp nuôi dưỡng và phát triển sự minh bạch. Các doanh nghiệp cần cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin cần thiết. Nhưng không chỉ công khai các thông tin và dữ liệu, để đảm bảo sự minh bạch, các doanh nghiệp phải tuân thủ và thực hiện đúng những điều họ đã cam kết về kinh doanh minh bạch.

Doanh nghiệp uy tín luôn ưu tiên cho nguồn nhân sự chất lượng cao trong chiến lược phát triển của họ. Bởi vậy, việc phát triển một quy trình tuyển dụng minh bạch là khâu thiết yếu.

Chương trình Liêm chính Doanh nghiệp sẽ giúp đảm bảo tính liêm chính trong tất cả các hoạt động, từ đó, tính minh bạch được đảm bảo ở tất cả các phòng ban, trong tất cả các hoạt động của doanh nghiệp.

Để đảm bảo tính minh bạch, Chương trình Liêm chính doanh nghiệp đưa ra một lộ trình gồm 6 bước sau đây:

  1. Cam kết của lãnh đạo
  2. Đánh giá rủi ro
  3. Thiết kế chương trình
  4. Triển khai
  5. Giám sát
  6. Báo cáo

Why transparent companies are more successful

Để bảo vệ tính liêm chính trong các doanh nghiệp, việc duy trì một chương trình liêm chính nghiêm ngặt là rất quan trọng, trong đó cần có các chính sách chi tiết và phương pháp kiểm soát rõ ràng. Nhân viên của các công ty cần được đào tạo và nhận một thông điệp rõ ràng để ứng xử phù hợp.”
– Ông Phạm Ánh Dương – TT, Quản lý Chương trình Liêm chính trong kinh doanh

Buổi thảo luận diễn ra trong Diễn đàn Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp lần thứ 29, thuộc khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp nhằm mục tiêu sản xuất và tiêu thụ bền vững” – là sáng kiến của Văn phòng DN vì sự Phát triển Bền vững (SDforB) thuộc Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) và Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), được tài trợ bởi Quỹ Một kế hoạch (OPF) của Liên hợp quốc.