Pháp luật thực thi, Tin tức

[Infographic] So sánh dự thảo luật tiếp cận thông tin của Việt Nam với các chuẩn mực quốc tế

image_pdfimage_print

Hiến pháp 2013 của Việt Nam công nhận mọi công dân đều có quyền tiếp cận thông tin. Việt Nam hiện đang trong tiến trình xây dựng Luật tiếp cận thông tin đầu tiên, dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua vào tháng 3 năm 2016.

Nhằm hỗ trợ thông tin để Quốc hội xem xét khi đưa ra quyết định đối với đạo luật quan trọng này, Hướng tới Minh bạch (TT) đã gửi tới các đại biểu Quốc hội Báo cáo phân tích Dự thảo Luật tiếp cận thông tin của Việt Nam.

Báo cáo được thực hiện bởi Trung tâm Pháp luật và Dân chủ – Centre for Law and Democracy (CLD) – Canada và Tổ chức Tiếp cận thông tin Châu Âu – Access Info Europe (AIE) trên cơ sở hợp tác với TT, sử dụng phương pháp đánh giá việc luật hoá quyền tiếp cận thông tin Right to Information Legislation Rating (gọi tắt là phương pháp RTI).

Theo đó, Dự thảo Luật tiếp cận thông tin của Việt Nam đạt 59/150 điểm, xếp thứ 93 trên tổng số 102 quốc gia đã được đánh giá bằng phương pháp RTI.

Hơn một nửa số hạng mục được đánh giá của Dự thảo Luật đạt mức điểm trung bình từ 25 – 33 % và chỉ có 2 hạng mục đạt mức 50%.

Kết quả đánh giá cho thấy Dự thảo Luật hiện tại của Việt Nam còn thiếu nhiều yếu tố chuẩn mực để có thể hình thành cơ sở vững chắc cho việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin hiệu quả.

luat-tiep-can-thong-tin-viet-nam-infographics