Liêm chính doanh nghiệp

Giới thiệu Diễn đàn Kinh doanh Liêm chính cho các doanh nghiệp tại SHTP

image_pdfimage_print

Ngày  7 tháng 11 năm 2014, trong khuôn khổ Dự án hành động tập thể tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (SHTP), diễn đàn Liêm chính trong Kinh doanh đã được giới thiệu tới các đại diện doanh nghiệp trong khu công nghệ, phần lớn là các cán bộ phòng nhân sự, tuân thủ và kiểm soát nội bộ. Diễn đàn được vận hành như một phần của website của SHTP.

Diễn đàn Liêm chính trong Kinh doanh (sẽ được đưa vào hoạt động chính thức vào giữa tháng 12 / 2014), do tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) và Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (SHTP) phối hợp phát triển, mang đến một diễn đàn mở để các doanh nghiệp thành viên trong khu công nghệ thể hiện nỗ lực và cam kết kinh doanh lành mạnh. Diễn đàn cũng cung cấp cho doanh nghiệp nhiều công cụ phòng chống rủi ro tham nhũng.

Khoảng 30 đại biểu tham dự đã có cơ hội bày tỏ ý kiến của mình về tham nhũng và ảnh hưởng tham nhũng gây ra đối với hoạt động kinh doanh. Vụ hối lộ gần đây của doanh nghiệp Bio-rad Laboratories  là một ví dụ minh họa cho những tổn thất cả về tài chính và phi tài chính mà tham nhũng có thể gây ra với doanh nghiệp.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, các công cụ trực tuyến mà diễn đàn cung cấp như Công cụ tự đánh giá nhanh khả năng phòng chống tham nhũng của doanh nghiệpQuick SETCông cụ báo cáo online – Chương trình liêm chính doanh nghiệp theo chuẩn của UNGC#10 được hướng dẫn bởi Tổ chức Minh bạch Quốc tế đã thu hút sự chú ý của tất cả khách mời tham dự.

  • Công cụ tự đánh giá nhanh – Quick SET cung cấp cho người dùng các công cụ đánh giá hệ thống liêm chính của một doanh nghiệp. Các thông tin tự đánh giá được bảo mật và có hình thức ẩn danh để các doanh nghiệp sử dụng. Các doanh nghiệp sẽ sử dụng kết quả đánh giá để xem xét liệu hệ thống quản trị hiện tại đã đủ để bảo vệ doanh nghiệp trước rủi ro tham nhũng trong khu vực doanh nghiệp hay chưa (Kết quả đánh giá được sử dụng cho mục đích tham khảo nội bộ).
  • Công cụ báo cáo online với xếp hạng 6 sao (trong đó 6 ngôi sao là cấp độ tốt nhất) sẽ giúp cung cấp thông tin tới các đối tác kinh doanh, nhà đầu tư về chương trình liêm chính của doanh nghiệp. Các ngôi sao đại diện cho tiến trình và mức độ phát triển của hệ thống liêm chính của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ có thể đạt được từng ngôi sao sau khi đăng tải lên diễn đàn các văn bản, chứng từ phù hợp theo hướng dẫn của tổ chức Minh bạch Quốc tế.

Theo ông Phạm Ánh Dương, Quản lý Liêm chính trong Kinh doanh của tổ chức Hướng tới Minh bạch, một hệ thống liêm chính doanh nghiệp tốt sẽ giúp các doanh nghiệp phòng ngừa được nguy cơ tham nhũng. Khi một khán giả hỏi về tính hợp pháp của các tài liệu được công khai trên diễn đàn, ông Dương chỉ ra rằng để có được ngôi sao thứ năm (mức cao của hệ thống xếp hạng), các doanh nghiệp cần được đơn vị kiểm toán độc lập đánh giá và cho ý kiến về hệ thống liêm chính của doanh nghiệp.

Hơn nữa, ông Dương khuyến nghị doanh nghiệp thành viên cần thực hiện trách nhiệm giải trình đối với thông tin họ đã công khai bởi vì các đối tác trước khi quyết định hợp tác với doanh nghiệp sẽ tìm hiểu sâu hơn dựa trên chính những thông tin mà họ cung cấp.