Tin tức

Giới thiệu công cụ giúp người dân giám sát các chương trình lâm nghiệp hiệu quả

image_pdfimage_print

Ngày 7 tháng 11 năm 2014, tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) và Trung tâm Nghiên cứu quốc tế rừng nhiệt đới (ICTHER) đã phối hợp tổ chức hội thảo tham vấn về “Công cụ giám sát lâm nghiệp cấp địa phương” tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Trong buổi hội thảo giới thiệu, hai công cụ quan trọng sẽ được sử dụng trong dự án tại Lâm Đồng đã được giới thiệu tới đại diện của các cơ quan chức năng địa phương: công cụ khảo sát theo dõi chi tiêu công (Public Expenditure Tracking Survey – PETS) và Thẻ cho điểm cộng đồng (Community Scored Card – CSC).

PETS và CSC được nhận định là hai công cụ giám sát hiệu quả dòng ngân sách và việc triển khai chương trình REDD+/PFES cũng như các chương trình lâm nghiệp khác.

Thông qua việc sử dụng hai công cụ PETS và CSC, người dân địa phương có thể:

  • theo dõi việc phân phối nguồn lực (nhân sự, tài chính) từ quỹ REDD+/PFES đến người nhận khoán
  • xây dựng năng lực cho bản thân trong việc giám sát các chương trình lâm nghiệp
  • bảo vệ quyền lợi của bản thân, đồng thời nâng cao tiếng nói của họ trong quản trị lâm nghiệp
  • đưa ra phản hồi và khiếu nại khi phát hiện các trường hợp tham nhũng hoặc có nguy cơ tham nhũng

“PETS và CSC là hai công cụ phù hợp với người dân địa phương, tạo cơ hội cho họ hoàn thành trách nhiệm bảo vệ rừng. Việc cung cấp đầy đủ thông tin là thực sự cần thiết nhằm khuyến khích người dân địa phương tham gia tích cực vào việc phát hiện và giải quyết các trường hợp tham nhũng và những vấn đề liên quan trong các chương trình lâm nghiệp “

– Bà Lê Thị Nhàn, Trưởng ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lâm Hà –

lam-dong-meeting-tt30 đại diện từ các cơ quan cấp tỉnh và huyện tham gia hội thảo đã cùng thảo luận về việc đảm bảo sự tham gia và năng lực của người dân địa phương trong các chương trình giám sát lâm nghiệp

Các đại biểu đã đưa ra rất nhiều phản hồi mang tính xây dựng về các điểm mạnh và nguy cơ tiềm ẩn khi áp dụng những công cụ này. Mặc dù những công cụ này được đánh giá là phù hợp với nhu cầu của cả chính quyền và người dân, tuy nhiên vẫn còn  một số vấn đề đáng quan tâm đã được nêu lên và xem xét một cách nghiêm túc, như:

  • Làm thế nào để đảm bảo các khoản thanh toán được thực hiện cho đúng người, đúng diện tích giao đất và vào đúng thời điểm, thông qua việc thành lập Ban giám sát mới
  • Làm thế nào để xác định và cung cấp đầy đủ thông tin cho người dân địa phương

Các đại biểu cũng chia sẻ những bài học từ kinh nghiệm của họ trong việc quản lý và giám sát các chương trình lâm nghiệp trước đó, trong đó nhấn mạnh đến việc quản lý song song chất lượng thực hiện và tính liêm chính trong tài chính.