Tin tức

Chung tay phá vỡ chuỗi tham nhũng!

image_pdfimage_print

Ngày 9 tháng 12 hằng năm là ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng. Nhân dịp này, tổ chức Hướng tới Minh bạch kêu gọi Chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự, khu vực tư nhân, thanh niên, báo chí – truyền thông và người dân tích cực chung tay hành động để chống tham nhũng.

Một mặt, công cuộc đấu tranh chống tham nhũng đòi hỏi quyết tâm chính trị và khả năng dẫn dắt của các nhà lãnh đạo quốc gia, nhưng mặt khác, chúng tôi tin rằng chống tham nhũng không phải là công việc của riêng Đảng Cộng sản Việt Nam hay Chính phủ Việt Nam.

Đấu tranh chống tham nhũng đòi hỏi sự nỗ lực của mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Khi tất cả các tổ chức và cá nhân đoàn kết cùng hành động, chúng ta có thể tạo ra những thay đổi quan trọng, hướng tới một xã hội trong sạch và thịnh vượng.

Tham nhũng là hành vi lạm dụng quyền hạn được trao để tư lợi. Mỗi năm, tham nhũng cướp đi hàng nghìn tỉ đô-la của các nước phát triển và đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Tham nhũng làm suy yếu nền quản trị nhà nước, phá hoại nền dân chủ và nhà nước pháp quyền, thách thức việc thực thi quyền con người và cản trở sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.

Tham nhũng đe doạ những thành tựu quan trọng trong lĩnh vực xoá đói giảm nghèo mà Việt Nam đã đạt được trong những thập niên qua kể từ khi Đổi mới.

Tham nhũng cũng đang tước mất những cơ hội đầu tư và thương mại của Việt Nam trong quá trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới.

Để chung tay phá vỡ chuỗi tham nhũng, Hướng tới Minh bạch kêu gọi:

  • Chính phủ đẩy mạnh tiến trình cải cách thể chế và luật pháp, tăng cường thực thi pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đảm bảo Việt Nam tuân thủ đầy đủ các cam kết theo Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng.
  • Các tổ chức xã hội dân sự hợp tác và hỗ trợ Chính phủ xây dựng và thực thi các chính sách phòng, chống tham nhũng, đồng thời tham gia vào việc đảm bảo các cơ quan nhà nước thực hiện trách nhiệm giải trình đối với người dân.
  • Các doanh nghiệp củng cố hệ thống phòng, chống tham nhũng nội bộ và tham gia vào các sáng kiến hành động tập thể để thúc đẩy liêm chính trong kinh doanh, từ đó xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch và công bằng.
  • Thanh niên phát huy tối đa tài năng, nhiệt huyết và tinh thần sáng tạo để thúc đẩy và thực hành liêm chính.
  • Báo chí tăng cường truyền thông, giáo dục người dân về quyền và vai trò của họ trong công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, đưa tin và phơi bày trước công luận các vụ việc tham nhũng.
  • Mọi người dân đều nói KHÔNG với tham nhũng và không tham gia vào các hành vi tham nhũng.

Hướng tới Minh bạch cam kết sẽ hợp tác, hỗ trợ Chính phủ và các đối tác liên quan trong cuộc chiến chống tham nhũng, để Việt Nam có thể thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế và đạt được các mục tiêu quốc gia về phòng, chống tham nhũng.

Bằng các nỗ lực chung tay đẩy lùi tham nhũng, chúng ta có thể đảm bảo một tương lai tốt đẹp cho gia đình, bạn bè, tất cả người dân trong xã hội và nhiều thế hệ tiếp theo; để mọi người đều được tận hưởng các cơ hội kinh tế và xã hội phía trước.

Chúc mừng ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng!